Sprievodca po meste a regióne, kde nájdete všetky užitočné informácie pre návštevníka mesta ako aj o aktuálnych podujatiach.

Handy information quide for visiting Banská Štiavnica

KAM v BŠNavštívte unikátnu Banskoštiavnickú Kalváriu

Visit Unique Baroque Calvary compex

www.kalvaria.org

iMeteo.skKúpa, predaj a rekonštrukcie historických budov. Ukážky našich realizácií.

Real estate assistanceINFO: stiavnica@stiavnica.sk